Istoric

MOTTO:

”Natura ne aseamănă, educația ne deosebește” (Confucius)

 

                  Grădinița nr. 216 are o poartă larg deschisă imaginației, jocului și bunei dispoziții. Oferă copiilor servicii educaționale de cea mai bună calitate și o atmosferă cât mai potrivită pentru buna dezvoltare a acestora.

 

   Misiunea Grădiniței

                  Grădinița nr. 216 are în vedere promovarea educației incluzive și asigurarea de șanse egale. Pune accent pe cultivarea unui sistem de valori și a unei etici manageriale bazate pe transparență, comunicare și înțelegere, atât între cadrele didactice, cât și în parteneriatul copii-părinți-grădiniță. Optează pentru un demers didactic activ-participativ care încurajează inițiativa, creativitatea și folosirea potențialului preșcolarilor. De asemenea, procesul de predare-învățare-evaluare este eficientizat si modernizat constant în vederea atingerii standardelor profesionale vizate.

 

Scurt istoric:

                  Grădinița nr. 216 nu este doar o unitate școlară, ci este un loc cu mult suflet și cu o istorie vasta. A fost înființată în anul 1974 datorită cerințelor unui cartier nou construit, cu locuitori tineri în majoritatea lor. A fost prima și singura grădiniță cu program prelungit din cartier care a adus servicii educaționale pe o perioada de câțiva  ani. La început a funcționat timp de 8 ani într-o singură clădire, până când, în 1982 a fost terminată a doua grădiniță, în aceeași curte. În anul 2001 cele doua unități școlare s-au comasat sub denumirea de Grădinița Nr 216, denumire pe care o avem și în prezent .

                   De-a lungul anilor, Grădinița Nr 216 a constituit nucleul socio-educațional al cartierului, familiile tinere cu copii în vârstă de 3-6 ani beneficiind de sprijin educațional și moral.

Caracteristica acestei instituții de învățământ o reprezintă deschiderea totală spre familie, comunitate și școală, fapt ce a constituit de altfel și condiția existenței sale durabile