Activitati Educationale

Grădinița nr. 216 propune o abordare interdisciplinara a continuturilor si pune accent pe deschiderea grădiniței către comunitate.

 

Prin activitățile derulate, cadrele didactice urmăresc:

  •        Dezvoltarea intelectuala, afectivă, socială si fizică a copiilor, ținând cont de ritmul propriu de dezvoltare
  •        Dezvoltarea abilităților socio-emoționale și a capacitatii de a comunica si interactiona cu alti copii și adulți
  •        Descoperirea de catre fiecare copil a propriei identitati, incurajarea creativității și a imaginației
  •        Formarea și dezvoltarea deprinderilor necesare în vederea dezvoltării autonomiei copilului

 

În grădinița noastra se desfasoara următoarele activitati educative obligatorii, conform curriculum-ului national pentru învățământul preșcolar:

 

          JOCURI SI ACTIVITATI ALESE – activități ce oferă copilului posibilitatea de a selecta sectorul de activitate la care vrea să se joace, în funcție de abilități și preferințe.

          ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE – Domeniile vizate sunt:

  •         Domeniul limba si comunicare (dezvoltarea abilității de a descifra mesaje, de inițiere în universul literar)
  •         Domeniul estetic si creativ (muzica, activități artistico-plastice, drama si euritmie)
  •         Domeniul om si societate (capacitatea de relaționarea, de socializare si dezvoltare emoțională, educaţie practică şi elemente de activitate gospodărească)
  •         Domeniul științe (înțelegerea naturii prin observare, prin experimente si lucrari practice, cunoștințe despre numere şi cifre, forme geometrice, operații intelectuale)
  •         Domeniul psiho-motric (coordonarea si controlul mișcărilor corporale, mobilității generale si rezistenței fizice)

 

             ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ – activități ce includ tranziții și rutine.